Savory Salmon Treats

 Ingredients
Salmon, chicken stock, garbanzo flour, potato flour, brown rice flour, eggs, spices

Analysis 

‚Äč

Protein (crude) 17%

Fat (crude min.) 7%

Fiber (crude) 1%

Moisture 6%